foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
sp-bogdaj@o2.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

ewa17Dnia 26 września 2017r. w szkole odbyła się próbna ewakuacja. Celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.

Około godziny 11.00, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, dzieci przedszkolne, pracownicy administracji i obsługi. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Po przeprowadzonej kontroli budynku przez strażaków, informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili do szkoły. Następnie odbyło się spotkanie ze strażakami. Tematem pogadanki było przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w domu, szkole oraz przedstawienie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia. Przy tej okazji zostały przypomniane numery alarmowe, czyli  998 do straży pożarnej oraz numer  112. Później strażacy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie pokazali praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania różnych urazów u osób dorosłych i dzieci. W trakcie tego spotkania uczniowie dowiedzieli się nie tylko jak wygląda praca strażaka, a przede wszystkim jak zachować się, gdy są oni świadkiem wypadku lub pożaru. Dzięki spotkaniu ze strażakami  przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania  sytuacjom zagrażającym życiu miało bardzo atrakcyjną formę. 

autor: J. Zawidzka

GALERIA

Komunikaty

Uwaga!

UWAGA!

Od II semestru obowiązuje nowy plan zajęć

POBIERZ

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy

 

puchatek

projekt002